Studiuj w
Grajewie

Strona Główna > Niezbędne dokumenty

Niezbędne dokumenty

Aby wziąć udział w procesie rekrutacyjnym, należy dostarczyć osobiście lub przesłać na adres Punktu Rekrutacyjno Konsultacyjnego poniższe dokumenty.
  • Świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis)
  • Odpis lub oryginał dyplomu ukończenia studiów licencjackich (tylko w przypadku rekrutacji na studia magisterskie)
  • Kserokopię dowodu osobistego
  • Wypełnione podanie o przyjęcie na studia i umowa z uczelnią o warunkach studiowania
  • 4 (cztery) fotografie (w przypadku rekrutacji na studia podyplomowe tylko 2 fotografie)
Pobierz dokumenty rekrutacyjne:
WSSMIA

Umowa o studiowaniu I stopień WSSMiA
Umowa o studiowaniu II stopień WSSMiA
Podanie na studia niestacjonarne studia I stopnia – WSSMiA
Podanie na studia niestacjonarne studia II stopnia – WSSMiA

WSKPISM

Podanie na studia niestacjonarne I stopnia – WSKPiSM

Studia podyplomowe

Podanie na studia podyplomowe

Umowa – studia podyplomowe