Studiuj w
Grajewie

Strona Główna > Opłaty

Opłaty

Informacja dla kandydatów na studia w roku akademickim 2014/2015

Na odpłatność z tytułu pobierania nauki składają się dwa elementy:

Opłata rekrutacyjna – 100 zł (jest bezzwrotną, jednorazowa opłatą administracyjną, niezależną od kierunku, poziomu, ani trybu studiów. Stanowi warunek przyjęcia dokumentów na studia).

 

Uwaga: dla pierwszych 100 osób w naszym punkcie rekrutacyjnym czeka bon edukacyjny zwalniający z opłat za studia w wysokości 250 zł!

Sprawdź promocje!

Czesne – jest opłatą za pobieranie nauki w ramach określonego programu studiów.

Czesne za rok akademicki można wpłacać:

  • jednorazowo (pełna kwota obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 10% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie do 30 października br. akademickiego,
  • semestralnie, tj. dwa razy w roku połowę podstawowej kwoty obowiązującej za dany system studiów (pełna kwota semestralna obowiązująca w danym systemie studiów pomniejszona o 5% przysługującej z tego tytułu zniżki) w terminie wpłat semestralnych (za I semestr do 01 października br. akademickiego, za II semestr do 15 lutego br. akademickiego),
  • w systemie ratalnym: do 15 każdego miesiąca (pięć rat w semestrze)

Wysokość czesnego w roku akademickim 2014/2015:

Studia I stopnia – licencjackie (6 semestrów)

WSSMiA

czesne za semestr

płatność ratalna

WSKPiSM

czesne za semestr

płatność ratalna

Administracja rządowa i samorządowa

1 590 zł

318 zł

Bibliotekoznawstwo i poradnictwo zawodowe

1 500 zł

300 zł

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

1 590 zł

318 zł

Gerontologia i opieka nad osobami starszymi

1 500 zł

300 zł

Biznes i przywództwo

1 590 zł

318 zł

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

1 500 zł

300 zł

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

1 590 zł

318 zł

Pedagogika resocjalizacyjna

1 500 zł

300 zł

Dyplomacja i stosunki międzynarodowe

1 590 zł

318 zł

Pedagogika szkolna z socjoterapią i terapią pedagogiczną

1 500 zł

300 zł

Dziennikarstwo

1 590 zł

318 zł

Ekonomia menedżerska

1 590 zł

318 zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem

1 590 zł

318 zł

Studia II stopnia – magisterskie (4 semestry)

WSSMiA

czesne za semestr

płatność ratalna

Administracja rządowa i samorządowa

1 690 zł

338 zł

Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe

1 690 zł

338 zł

Biznes i przywództwo

1 690 zł

338 zł

Doradztwo personalne i zarządzanie personelem

1 690 zł

338 zł

Dziennikarstwo

1 690 zł

338 zł

Edukacja publiczna

1 690 zł

338 zł

Ekonomia menedżerska

1 690 zł

338 zł

Polityka zdrowotna w Polsce i UE

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie w administracji

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie farmacją

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie finansami

1 690 zł

338 zł

Zarządzanie przedsiębiorstwem

1 690 zł

338 zł

 

Studia podyplomowe

Kierunki pedagogiczne

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów

Autyzm (Edukacja i rewalidacja osób ze spektrum autyzmu)

1 000 zł

3

Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa

800 zł

3

Doradztwo zawodowe

1 000 zł

3

Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej pomocy

1 000 zł

3

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika)

800 zł

2

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

1 000 zł

3

Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią

1 000 zł

3

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z pomocą psychologiczno – pedagogiczną

1 000 zł

3

Pedagogika przedszkolna Marii Montessori

1 000 zł

3

Przygotowanie pedagogiczne

800 zł

3

Surdopedagogika

1 000 zł

3

Terapia pedagogiczna

1 000 zł

3

Wczesne nauczanie języka obcego

1 000 zł

3

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

1 000 zł

3

Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

1 000 zł

3

Zarządzanie oświatą

1 200 zł

2

Studia podyplomowe

Kierunki administracyjne

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów

Administracja publiczna

1 200 zł

2

E-administracja

1 200 zł

2

Kontrola zarządcza

1 200 zł

2

Samorząd terytorialny

1 200 zł

2

Studia podyplomowe

Kierunki związane ze służbą zdrowia

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów

Higiena i epidemiologia w opiece zdrowotnej

1 200 zł

2

Opieka farmaceutyczna

1 200 zł

2

Logopedia

1 000 zł

4

Neurologopedia

1 800 zł

3

Zarządzanie w służbie zdrowia

1 200 zł

2

Studia podyplomowe

Kierunki pozostałe

KIERUNEK

czesne za semestr

ilość semestrów

Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe

1 200 zł

2

Logistyka

1 200 zł

2

Mediacje i negocjacje

1 200 zł

2

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

1 200 zł

2

Zarządzanie kancelarią, archiwum zakładowym i składnicą akt

1 200 zł

2

 

 

Uwaga: Promocje – nie przegap szansy na oszczędności!!! 

Dla studentów naszych uczelni (WSSMiA i WSKPiSM) przy kontynuacji studiów nie pobieramy opłaty rekrutacyjnej !

Dla pierwszych 100 osób w naszym punkcie rekrutacyjnym czeka bon edukacyjny zwalniający z opłat za studia w wysokości 250 zł!