Studiuj w
Grajewie

Strona Główna > Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

Najnowszy informator o studiach podyplomowych
informatorjpg

Studia podyplomowe i kursy, to odrębna działalność dydaktyczna dwóch warszawskich uczelni: Wyższej Szkoły Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki oraz Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych prowadzona przez Instytut Studiów Podyplomowych.

Studia podyplomowe adresowane są do absolwentów szkół wyższych pragnących pogłębić wiedzę zdobytą w czasie studiów, a także poszerzyć ją o najnowsze osiągnięcia nauki i umiejętności praktyczne. Studia podyplomowe i kursy, to także propozycja dla instytucji oraz firm, które chcą podnieść kwalifikacje swoich pracowników w nowych, cenionych na rynku pracy zawodach. Szkolenia pracowników są dla wielu pracodawców najtańszym, a zarazem najefektywniejszym sposobem zwiększenia wydajności pracy, uniknięcia zwolnień oraz unowocześnienia metod pracy.

Wysoką jakość kształcenia prowadzonego przez Instytut Studiów podyplomowych zapewnia staranny dobór kadry nauczającej, w skład której wchodzą doświadczeni i cieszący się uznaniem praktycy oraz teoretycy, właściwe programy i metody nauczania. Programy kształcenia realizowane są z zastosowaniem nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość.

W ramach swojej działalności organizacyjnej Instytut Studiów Podyplomowych prowadzi współpracę m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Piotrkowie Trybunalskim, czy z Warszawskim Stowarzyszeniem Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i Polską Federacją Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomościami. Dzięki temu możemy zagwarantować naszym studentom wysoki poziom nauczania oraz wymagane praktyki zawodowe.

Wiedza i umiejętności nabyte podczas oferowanego przez nas kształcenia, którego ofertę prezentujemy, są pomocne w realizacji planów zawodowych tych, którzy dzięki solidnemu wykształceniu pragną sprostać wciąż rosnącym wymogom rzeczywistości.